Crystal Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000524812, kapitał zakładowy: 5.000 (pięć tysięcy) złotych, kapitał opłacony: 5.000 (pięć tysięcy) złotych ("CV"). Copyright: CV, wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną CV lub podmiotów trzecich z których CV ma prawo korzystać.. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody CV są zabronione.